IdeaBox.RS konsultantske i inženjerske usluge Copyright © 2017. All Rights Reserved E-mail: office@ideabox.rs tel:  +381642929104 Created  by IdeaBox Team
RECIKLAŽA Naša misija je:  Uklanjanje starih pneumatika i stalno istraživanje novih mogućnosti za davanje nove  vrednosti, pomažemo investitorima i kompanijama da uspostave profitabilne i održive  fabrike za reciklažu guma i izradu postrojenja za izradu proizvoda od reciklirane  gume. Mi nudimo sledeće usluge u  projektima za reciklažu guma i izradu postrojenja za  izradu proizvoda od reciklirane gume: -Šta je ciljno tržište i koja roba se proizvodi? -Šta je najpogodnija oprema onog ko želi da ulaže u reciklažu guma ili izradu  postrojenja za izradu proizvoda od reciklirane gume? -Kako osposobiti vaše osoblje da prodaje, proizvodi i formira cene proizvoda?
PROIZVODI OD RECIKLIRANE GUME Mi nudimo sledeće usluge : -Razvoj željenog proizvoda (težina, oblik, dimenzija) -Izrada alata na osnovu definisanog oblika -Izrada tehnološkog lista -Izrada svih pratećih dokumenata -Definisanje načina pakovanja -Upustva za motažu, garantneni list, upustvo za upotrebu..
ALATI ZA GUMARSKU INDUSTRIJUI I OBUĆU Naša misija je:  Proektovanje alata, opreme i mašina za obućarsku i gumarsku industriju Mi nudimo sledeće usluge : -Konstrukciju alata za presovanje đonova (jednodelnih, dvodelnih,) -3D dizajn đona na osnovu vašeg crtež -Konstrukcija noževa za krojenje -Konstrukcija alata za presovanje gume
ZASTUPANJE I PRODAJA Ukoliko želite da budemo vaši zastupnici kod prodaje - dečiji igračaka -gumenih podloga - presa ili belo kojih drugih mašina -poliuretanskih veziva, ili želite da damo preporuku o vama obratite nam se
PRESELJENJE I REMONT Naša misija je:  Asistencija u remontu, modifikaciji, modernizaciji, preseljenju mašina i opreme,  obezbediti najbolju uslugu, sa dobrim poboljšanjem. Mi nudimo sledeće usluge : -Izrade layout-a (snimanje postojećeg stanja i davanje novih rešenja) -Modernizaciju mašina i opreme (presa, alata, transportnih sistema, skladišta) -Izradu tehničke dokumentacije pohabanih ili oštećenih delova(vratila, zupčanika,  prirubnica).
USLUGE GALERIJA KONTAKT POČETNA
KONSTRUKCIJA Mi nudimo sledeće usluge iz oblasti kostrukcija mašina: -Izrada idejnih rešenja -Izrada mašina na osnovu vašeg zahteva -Poboljšanje postojećih rešenja -Konstrukciju alata -Proračune (zupčanika, vratila, pužnih prenosnika)