Copyright © 2017. All Rights Reserved E-mail: office@ideabox.rs tel:  +381642929104 Created  by IdeaBox Team TEHNOLOGIJA  POSTUPCI DOBIJANJA PROIZVODA Gumena mata stub od gume guma ploča od reciklirane gume reciklaža gume
Proizvodi od reciklirane gume se mogu dobiti na više načina: 1.Pritisak, temperatura, katalizator-voda, odgovarajući odnos lepka-gumeni granulat  i  vreme presovanja. 2.Pritisak,  temperatura,  katalizator-vodena  para,  odgovarajući  odnos  lepka-gumeni  granulat    i    vreme presovanja. 3.Pritisak,   temperatura   vazduha,   katalizator,   odgovarajući   odnos   lepka-gumeni   granulat      i      vreme presovanja. 4.Pritisak,  temperatura  vazduha,  katalizator-vlaga  iz  vaduha  ili  voda,  odgovarajući  odnos  lepka-gumeni granulat  i  vreme presovanja. Svaki od  navedenih  postupaka  ima  svoje  prednosti  i  nedostake,  IdeaBox  Tim  će  vas  detaljno  upoznati  sa svim parametrima i dati vam preporuku. Za  svaki  od  navedenih  postupaka  potrebni  su  vam  drugaciji  tipovi  mašina  i  alata.  IdeaBox  Tim  će  vam  i  za taj problem dati preporuke ili konstruisati mašine i alate za izabranu tehnologiju
IdeaBox.RS konsultantske i inženjerske usluge NOVOSTI GALERIJA KONTAKT POČETNA